Nowi doktorzy (wrzesień 2018)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych panu Krzysztofowi Bartoszowi, a stopień doktora nauk matematycznych panu Van Thien Nguyen (promotor: dr hab. Rafał Czyż) oraz panu Michałowi Świętkowi (promotor: dr hab. Anna Pelczar-Barwacz).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych. Informacje o innych przewodach doktorskich i habilitacjach można znaleźć na stronach: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty oraz https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/habilitacje

Published Date: 27.09.2018
Published by: Marcin Pitera