Nowy doktor (kwiecień 2018)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. nadała stopień stopień doktora nauk matematycznych panu Pawłowi Pietrzyckiemu (promotor: prof. dr hab. Jan Stochel).

Gratulujemy awansu naukowego Panu Pawłowi Pietrzyckiemu i życzymy wielu sukcesów zawodowych. Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Published Date: 26.04.2018
Published by: Marcin Pitera