International Banach Prize za rok 2017 dla Anny Szymusiak

Anna Szymusiak z Instytutu Matematyki została laureatką Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha przyznanej w tym roku już po raz dziewiąty za rozprawę doktorską „Minimization of the entropy of measurement for symmetric POVMs and their informational power” napisaną pod kierunkiem Wojciecha Słomczyńskiego. Jest ona pierwszą osobą z UJ, która otrzymała tę nagrodę ustanowioną w roku 2008 przez fundatora, firmę Ericpol (obecnie Ericsson), oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Nagroda zostanie wręczona podczas 8. Forum Matematyków Polskich w Lublinie we wrześniu br. Laureatka została wybrana, w drodze głosowania jury, spośród trzech osób nominowanych wcześniej, w pierwszym etapie konkursu. Pozostałymi nominowanymi byli Włoch Matteo Marcozzi (University of Helsinki) oraz Grek Elefterios Soultanis (IM PAN & University of Helsinki).

Więcej informacji dostępnych znaleźć na stronie PTM.

Published Date: 05.06.2017
Published by: Marcin Pitera