Dr Sławomir Dinew laureatem Nagrody im. Szolema Mandelbrojta

Dr Sławomir Dinew został laureatem Nagrody im. Szolema Mandelbrojta (Prix Szolem Mandelbrojt) dla matematyków polskich, którzy nie ukończyli 45 roku życia, ustanowioną przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Francuskim Towarzystwem Matematycznym. Serdecznie gratulujemy!
Published Date: 24.05.2017
Published by: Marcin Pitera