Konferencje (archiwum)

event-date: 17.07.1997 - 19.09.2010

Poniżej znajduje się spis konferencji archiwalnych, które miały związek z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odbyły się w latach 1997-2010.

  Nazwa Termin      
  III Kongres Młodych Matematyków Polskich 17 - 19 IX 2010   www  
  10th Workshop on "Numerical Ranges and Numerical Radii" 27 - 29 VI 2010   www  
  Functions and Operators 21 - 25 VI 2010   www  
  Algebraic Methods in Dynamical Systems 16 - 22 V 2010   www  
  Function Spaces IX 6 VII - 11 VII 2009   www  
  9th Conference Geometry and Topology of Manifolds 30 VI - 5 VII 2008   www  
  XIII Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie 18-21 IX 2007   www  
  8th Conference Geometry and Topology of Manifolds 30 IV - 6 V 2007   www  
  Konferencja Effect 2006 4-9 IX 2006   www  
  The 5th Summer School in Potential Theory 26 VI - 1 VII 2006   www  
  The International Summer School in Several Complex Variables 19-23 VI 2006   -  
  7th Conference Geometry and Topology of Manifolds 8 - 15 V 2005   www  
  Kraków Topology Seminar 18-19 VI 2004   www  
  Conference on Approximation Theory 3-5 VI 2004   www  
  6th Conference Geometry and Topology of Manifolds 2 - 8 V 2004   www  
  Singularity Theory - in honour of Stanislaw Lojasiewicz, Network RAAG Conference 22-27 III 2004   www  
  IX Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie 9-13 IX 2003   -  
  Effective Methods in Algebraic and Analytic Geometry III (Effect 2003) 8-12 IX 2003   -  
  MiniKonferencja Topological Algebras and Operator Theory 10 V 2003   -  
  5th Conference Geometry and Topology of Manifolds 27 IV - 3 V 2003   www  
  Geometric Theory of Dynamical Systems 19-22 VI 2002   -  
  4th Conference Geometry and Topology of Manifolds 29 IV - 4 V 2002   www  
  Conference on Complex Analysis 3-7 IX 2001   www  
  3rd Conference Geometry and Topology of Manifolds 29 IV - 5 V 2001   www  
  Effective methods in algebraic and analytic geometry II ("Effect 2000") 18-22 IX 2000   www  
  90 years of the Reproducing Kernel Property 16-21 IV 2000   -  
  Linear Series and Lower Dimensional Varieties 29 VIII - 4 IX 1999   -  
  Polynomial Automorphisms and Related Topics (POLY 99) 6-10 VII 1999   -  
  Geometria i Topologia Rozmaitości 24-29 IV 1999   www  
  Forum Diderota 5 VI 1998   www  
  Sympozjum Matematyki Finansowej 10-12 IV 1997   -  
  Singular '97 25-29 IX 1996   -  
  Topological Methods in Differential Equations and Dynamical Systems 17-20 VII 1996   www  

 

Published Date: 20.11.2014
Published by: Marcin Pitera