Studia podyplomowe

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia te adresowane są do osób pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Uwaga: zgodnie z obowiązującą ustawą nauczyciele muszą również odbyć kurs przygotowania pedagogicznego, który prowadzony jest osobno; kurs ten prowadzi m.in. Studium Pedagogiczne UJ: http://www.sp.uj.edu.pl/studia/niestacjonarne.

Czas trwania: 420 godzin rozłożone na trzy semestry, w tym 60 godzin praktyki pedagogicznej. Zob. program i plan studiów.

Koszt: 3900 zł - płatne w trzech ratach.

Instytut Matematyki UJ prowadzi tego rodzaju studia podyplomowe od blisko czterdziestu lat. Ukończyło je prawie 2000 osób i - z tego co wiemy - absolwenci tych studiów bardzo dobrze radzą sobie w pracy w szkole.

Rekrutacja: Termin składania dokumentów do 31 stycznia 2020 roku. Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych.

Dalsze informacje - na stronie: http://www.podyplomowe.uj.edu.pl/wydzial-matematyki-i-informatyki

Szczegółowych informacji udziela pani Krystyna Mściwujewska tel. 12 664-7662, email: Reguły tworzenia adresów email

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Wt, 08 paź 2019 19:51:10 +0000