Current projects

Our achievements

Stanisław Majchrzak
Nagroda w konkursie PTM im. W. Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę
Nikola Cziudaj, Kamil Habrat i Kamila Księżyc
Nagroda w konkursie PTM im. Z. A. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki
Anna Pelczar-Barwacz i Patryk Pagacz
Nagroda J.M. Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja