Kółka matematyczne w roku 2016/2017

Kółka matematyczne (na wszystkich poziomach) zakończyły już działalność w roku szkolnym 2016/2017. Zapraszamy ponownie na jesieni!

 

Harmonogram kółek matematycznych w roku 2016/17:

Kółko dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3:  we wtorki w godzinach 16:00-17:30, w sali 0094 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie.

Pierwsze zajęcia odbędą się 11 października 2016 r.

 

Kółko dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-6:  we wtorki w godzinach 17:30-19:00, w sali 0094 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie.

Pierwsze zajęcia odbędą się 11 października 2016 r.

 

wiadomoś›ci dla uczestników kół‚ek z klas 4-6 bę™dą… zamieszczane na stronie:

 http://www2.im.uj.edu.pl/MarthaLacka/index.php?which=circle2016&lang=pol


Kółko matematyczne dla uczniów gimnazjum: w czwartki, godz. 17.30-19.00, sala 1093 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie.

Pierwsze zajęcia odbędą się 13 października 2016 r.


Uwaga, zmiana sali i terminu: Kółko matematyczne dla szkół ponadgimnazjalnych: było w poniedziałki, godz. 16.00-17.30, sala 1016, jest we wtorki godz. 16.00-17.30, sala 0009, w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie.

Pierwsze zajęcia odbędą się 17 października 2016 r.

 

 

Opiekę nad kółkami sprawuje dr Żywomir Dinew. Kontakt pod adresem e-mail: Zywomir.Dinew@im.uj.edu.pl

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia odbywają sie na zasadzie dobrowolności uczestnictwa: nie ma zapisów, rejestracji, kontroli obecności etc. Wystarczy przyjść na zajęcia.

Zajęcia prowadzą: Monika Habińska-Walczak, Urszula Stuglik, Martha Łącka, Michał Kozdęba i Paweł Pietrzycki

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!