Kółka matematyczne w roku 2013/14

Informacja o organizacji kółek matematycznych w roku 2013/14:

Opiekę merytoryczną nad zajęciami kółek matematycznych w roku 2013/14 sprawował:

  • dr Żywomir Dinew (Instytut Matematyki UJ)

Kółko dla uczniów szkół podstawowych (z klas 4-6): w poniedziałki, godz.  godz. 18:00-19:30, sala 0094 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (ul. Łojasiewicza 6). Zajęcia w semestrze wiosennym prowadziły: Barbara Kozioł, Monika Kowalik i Anna Wylezik.

Pierwsze zajęcia odbyły się 7 października 2013 r.

 

Kółko matematyczne dla uczniów gimnazjum: w środy, godz. 16.30-18.00, sala 1093 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (ul. Łojasiewicza 6). Zajęcia prowadził mgr Jacek Wilk. Kółko organizował Oddział Krakowski PTM.

Pierwsze zajęcia odbyły się 16 października 2013 r.

 

Kółko matematyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: w czwartki godz. 18:00-19:30 w sali 21 w V Liceum Ogólnokształcącym (ul. Studencka 12). Zajęcia prowadzili: mgr Maciej Gawron, Paweł Pietrzycki i Wojciech Porowski.

Pierwsze zajęcia odbyły się 10 października 2013 r.

 

Celem kółek poszerzenie wiedzy uczniów zainteresowanych matematyką o zagadnienia znajdujące się poza programem szkolnym oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w różnorodnych zawodach i olimpiadach matematycznych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.