IX Warsztaty - Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie

W czwartek 25 stycznia 2018 roku w Instytucie Matematyki UJ odbyły się IX Warsztaty "Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie", w którym udział wzięło 26 nauczycieli matematyki oraz 35 uczniów z klas gimnazjalnych i 95 uczniów z klas ponadgimnazjalnych z Dębicy, Krakowa, Krzeszowic, Olkusza, Radomia, Rzeszowa, Tarnowa, Wadowic i Zakopanego (fot. M.Wlazło).