Realizowane projekty

Nasze sukcesy

Marcin Sroka
Stypendium Programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Anna Szczepanek
Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki
Marcin Sroka
Nagroda im. K. Kuratowskiego przyznawana przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne