Realizowane projekty

Nasze sukcesy

Rafał Bistroń, Tymoteusz Chmiel, Mateusz Górski, Krystian Gajdzica i Wojciech Duliński
Nagroda w konkursie PTM im. J. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką
Piotr Tworzewski
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego
Piotr Tworzewski
Nagroda J.M. Rektora UJ "Pro Arte Docendi"